USLOVI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE RONDO SHOP

1. OPŠTE ODREDBE USLOVA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici rondoshop.ba je firma RONDO MONDO d.o.o. (u daljem tekstu: Rondo Mondo). Rondo Mondo putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Rondo Shop internet trgovine (u daljem tekstu: Rondo Shop). Korišćenjem usluge Rondo Shop i svih pridruženih stranica i servisa na rondoshop.ba domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uslovima prodaje (u daljem tekstu: Uslovi), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uslovi primjenjuju se na prava i obaveze koja se odnose na kupovinu proizvoda ili usluga putem Rondo Shopa te prava i obaveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Rondo Shopa, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Rondo Shopa je RONDO MONDO d.o.o., Petra Kočića 47, 78000 Banja Luka , JIB: 4404230100002

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uslovima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obavezama.

Rondo Mondo pridržava pravo izmjene ovih Uslova u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Rondo Mondo pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Rondo Shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Rondo Mondo pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Rondo Shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uslova te Opštih uslova korišćenja.

Korišćenje usluga Rondo Shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Upotreba i korišćenje Rondo Shopa od strane djece ili maloljetnih lica nije dozvoljena, te su roditelji i/ili staratelji dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obaveze nastale takvim korišćenjem, a Rondo Mondo ne odgovara za eventualne posljedice takvog korišćenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju.

Rondo Shop se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za tačnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na rondoshop.ba. Rondo Shop zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

Rondo Shop ne garantuje da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovno i detaljno provjeravaju.

 

2. USLOVI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uslovi kao i pojedini uslovi prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Rondo Monda za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uslovima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Rondo Monda, a prema uslovima prodaje navedenim u ovim Uslovima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Rondo Shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: naslovljenog i nenaslovljenog štampanog materijala, štampanihreklamnih poruka s porudžbenicom, kataloga, telefona sa učešćem ljudi i bez njih, elektronske pošte, Interneta, televizije i drugo.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Rondo Monda na jedan od slijedećih načina:

     • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Rondo Shopa
     • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefona

 a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog naloga, korisnik je obavezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu lozinku, te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korišćenje ili upotreba tuđih podataka.

 b) Registracija ili korisnički nalog kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopštavati podatke o registraciji ili korisničkom nalogu trećim osobama. Korisnik je obavezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom nalogu. Nije dozvoljena upotreba tuđe registracije ili korisničkog naloga.

 c) Za kršenje odredbi Uslova iz ovog poglavlja, Rondo Mondo zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički nalog korisnika, bez obaveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

 d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Rondo Mondo i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 15 (petnaest) dana bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Rondo Mondo o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na RONDO MONDO d.o.o., Petra Kočića 47, 78000 Banja Luka), telefaksom na 051/963-430 ili elektronskom poštom na info@rondoshop.ba , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektronske pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora korisnik može elektronski ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Rondo Mondo bez odgađanja dostaviti potvrdu prijema obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroniskom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 15 (petnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Rondo Mondo, odnosno Rondo Shop zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka kojaje ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Rondo Mondo može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu RONDO MONDO d.o.o., Petra Kočića 47, 78000 Banja Luka,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je Rondo Mondo-u, odnosno Rondo Shopu, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Direktne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 051/963-130 ili se javi na info@rondoshop.ba kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Rondo Mondo-u iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Rondo Mondo o jednostranom raskidu Ugovora.

Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora

II) Uslovi i postupak kupovine

Glavne karakteristike proizvoda, način upotrebe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostava odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene porudžbine. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja porudžinbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupovine putem elektronske porudžbine dostaviće se na adresu elektronske pošte kupca navedenu u postupku registracije/porudžbine ili u košarici za kupovinu pri unosu podataka prilikom zaključivanja porudžbine. Sve cijene su izražene u konvertibilnim markama (KM). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi porudžbine, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@rondoshop.ba ili na telefonski broj 051/963-130 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li porudžbina zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupovinu, slobodno nas nazovite na broj 051/963-130 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

III) Dostava i uslovi dostave

   • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupovine proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
   • trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
   • trošak dostave na području Bosne i Hercegovine je fiskan i iznosi 10 KM bez obzira na težinu i volumen pošiljke ili adresu kupca.
   • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele BiH je maksimalno 15 dana od dana zaključene porudžbine, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
   • u slučaju primjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje porudžbine, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike.

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi upakovani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakovanje pošiljke. Ukoliko pakovanje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije prijem ist,e jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakovanja oštećen. Odbijanjem prijema, dostavna služba će pošiljku vratiti Rondo Mondu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektronske ili obične pošte, te usmeno putem telefona:

• na broj telefona: 051/963-130
• na e-mail adresu: info@rondoshop.ba
• na adresu: RONDO MONDO d.o.o., Petra Kočića 47, 78000 Banja Luka

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Rondo Shop vrši prikupljanje reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana, te da kupac nije uticao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Rondo Shop.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišćen, u nepromijenjenoj količini, te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i garantni list, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Rondo Shop, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

V) Garancija za ispravnost prodatih proizvoda i servis

Proizvodi za koje dajemo garanciju u skladu sa zakonom i garancijom određenom od strane proizvođača imaju garantni list. Pravo na korišćenja garancije ostvaruje se uz predočenje računa i garantnog lista. Kupac je dužan čuvati garantni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja garancije. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurana garancija za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja garantnog lista kojim proizvođač garantuje ispravnost proizvoda u toku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan, zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja garantnog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u garantnom listu.

Pravo na korišćenje garancije ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati garantni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korišćenja i/ili nepostupanja u skladu s uputstvom nije osigurana garancijom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u garantnom listu.

Garancija ne isključuje odgovornost trgovca za materijalne nedostatke proizvoda.

Rok za reklamaciju u slučaju materijalnih nedostatka proizvoda je 2 godine.

VI) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe). Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon potvrde porudžbine, Rondo Shopa na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon prijema uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

b) Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

 

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPOVINI

Rondo Shop se obavezuje poštovati anonimnost i privatnost korisnika Rondo Shopa te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uslovima. Rondo Shop može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, JMB, telefonski broj ili e-mail adresa, samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Rondo Shopu.

Rondo Shop će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovorenih obaveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Rondo Shopa. Rondo Shop prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način upotrebe Rondo Shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili ličnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Rondo Shop prikuplja i evidentira podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računara za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Rondo Shop će automatizovano bilježiti podatke o navikama korišćenja Rondo Shopa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Rondo Shop će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

 

4. KOMUNIKACIJA RONDO SHOPA S KORISNICIMA

Registracijom dajete suglasnost da vas Rondo Shop u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektronske pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.


Newsletter