Načelo privatnosti

 UVOD

RONDO MONDO d.o.o. kao pravna osoba koja obavlja djelatnost prodaje proizvoda i usluga  obrađuje Vaše lične podatke radi postizanja navedene  poslovne svrhe i isporuke proizvoda.
Ovom Politikom privatnosti RONDO MONDO d.o.o. daje na uvid način obrade i zaštite Vaših ličnih podataka.
Ova Politika privatnosti usklađena je sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i vijeća od 27. aprila 2016. godine, dalje u tekstu Opšta uredba o zaštiti podataka odnosno  GDPR.
Stupanjem u ugovorni odnos sa RONDO MONDO d.o.o. povjeravate nam svoje lične podatke.

OPŠTE INFORMACIJE

Voditelj obrade Vaših ličnih podataka:
RONDO MONDO d.o.o.
Petra Kočića 47
78000 Banja Luka
Telefon: 051963130
Email: info@rondoshop.ba
Web stranica: www.rondoshop.ba

OBRADA PODATAKA

Vaše lične podatke obrađujemo sukladno zakonskim i ugovornim obavezama, obavezama javnog interesa te sukladno legitimnom interesu.

RONDO MONDO d.o.o. u svom poslovanju obrađuje Vaše lične podatke, prije, za vrijeme i nakon kupovine proizvoda i usluga, prilikom posjete službenoj web-stranici ili prilikom slanja reklamnih poruka i materijala.

A.1. Lične podatke prikupljamo prilikom gore navedenih aktivnosti u slučaju kada nam se javite emailom ili na drugi način zbog kupovine proizvoda i usluga. Primjerice tada prikupljamo Vaše lične podatke kao što su ime, prezime, kontakt podatak, zavisno o načinu dogovorene isporuke proizvoda i zavisno o načinu plaćanja.

A.2. Takođe Vaše lične podatke prikupljamo prije navedenih aktivnosti u slučaju da se na iste prijavite putem naše on-line prijave na službenoj stranici. Primjerice tada prikupljamo Vaše lične podatke kao što su ime, prezime, kontakt podatak,.

A.3. Vaše lične podatke obrađujemo u slučaju da se prijavite na naš newsletter koji se nalazi na našoj službenoj web stranici. Primjerice vaše ime, email adresu.

Za navedeno slanje novih ponuda ovlašteni smo sukladno našem ugovornom/legitimnom interesu, budući da ste temeljem postojećeg ili ranijeg poslovnog odnosa možda zainteresovani za slične proizvode ili usluge u kojima sudjelujete ili ste sudjelovali, a dali ste nam dozvolu za takvu vrstu kontakta.

Nadalje, svi Vaši lični podaci koji se prosljeđuju trećima, a radi ispunjenja naših zakonskih i ugovornih obaveza ili legitimnog interesa prosljeđuju se sukladno našem nalogu (primjerice poštanske usluge radi isporuke proizvoda, usluge održavanja web stranice, usluge e-mail korespondencije)

SVRHA OBRADE

Svrha obrade Vaših ličnih podataka je isključivo prodaja proizvoda i usluga, te isporuka i naplata istih i dostava obavijesti o novim ponudama i pogodnostima, kao i u slučaju organizovanja nagradnih igara, natječaja ili drugih promotivnih aktivnosti u kojima dobrovoljno sudjelujete.

VRIJEME ČUVANJA PODATAKA

Vaše lične podatke u svrhu direktnog marketinga, a u slučaju kada niste postali naš klijent brišemo u roku dvije godine.
Međutim, lične podatke naših klijenata čuvamo na duži period, zbog zakonskih odredbi. Prema Zakonu o obligacionim odnosima, trogodišnji rok zastare ili duže pri pokretanju spora.
Takođe, Vaše podatke – podatke postojećih ili bivših klijenata obrađujemo sve do Vašeg opozivanja odnosno zabrane korištenja Vaših podataka, na što imate pravo odjaviti se u našim newsletter e-mailovima, slanjem poruke na službenu e-mail adresu RONDO MONDO d.o.o.  (info@rondoshop.hr) ili slanjem dopisa na sjedište društva.

Vaše lične podatke ne prosljeđujemo izvan granica Evropske Unije.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

RONDO MONDO d.o.o. garantuje odgovarajući stepen sigurnosti fizičkim, elektronskim i administrativnim mjerama, a sve kako bismo zaštitili informacije koje prikupljamo, od nezgode ili protuzakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog objavljivanja ili pristupanja ličnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju.

Pristup Vašim ličnim podacima omogućen je samo ovlaštenim zaposlenicima, pružateljima usluga kojima je nužno iz poslovnih razloga ili su im nužni zbog obavljanja posla.

VAŠA PRAVA

  • Pravo na ispravak podataka koji su netačni, nepotpuni;
  • Pravo na brisanje podataka koji su nepotrebni ili su izgubili svrhu obrade, osim onih za koje zakon nalaže čuvanje u propisanim rokovima;
  • Pravo na prijenos podataka koje obrađujemo u strukturisanom i jednostavnom obliku;
  • Pravo na prigovor i žalbu u slučaju da smatrate da se sa Vašim podacima postupa nezakonito;
  • Pravo na povlačenje dozvole (suglasnosti) za zaprimanje naših reklamnih ponuda.

Sva gore navedena prava možete ostvariti podnošenjem Zahtjeva na službenu e-mail adresu ili na adresu sjedišta društva navedenu u poglavlju Opšte informacije ove Politike privatnosti.

Na Vaš Zahtjev imamo obavezu odgovoriti u roku od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva.

Ova Politika privatnosti stupa na snagu 24.10.2018. godine.