Opšti uslovi

USLOVI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE RONDOSHOP.BA

 1. OPŠTE ODREDBE USLOVA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici rondoshop.ba je frima RONDO MONDO d.o.o. (dalje u tekstu: Rondo Mondo). Rondo Mondo putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Rondoshop internet trgovine (dalje u tekstu: Rondoshop ). Korištenjem usluge Rondoshop i svih pridruženih stranica i servisa na rondoshop.ba domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uslovima prodaje (dalje u tekstu: Uslovi), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uslovi primjenjuju se na prava i obaveze koja se odnose na kupovinu proizvoda ili usluga putem Rondoshop te prava i obaveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Rondoshop, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Rondoshop je RONDO MONDO d.o.o., Petra Kočića 47, 78000 Banja Luka, pdv IB: 404230100002

Korisnike upućujemo da se prije kupovine upoznaju sa ovim Uslovima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Rondo Mondo pridržava pravo izmjene ovih Uslova u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Rondo Mondo pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Rondoshop u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Rondo Mondo pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Rondoshop u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uslova te Opštih uslova korištenja.

Korištenje usluga Rondoshop odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Upotreba i korištenje Roslique od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili staratelji dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Rondo Mondo ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju.

Rondoshop se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za tačnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na rondoshop.ba. Rondoshop zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

Roslique ne garantuje da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovno i detaljno provjeravaju.

 1. USLOVI PRODAJE
 1. I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uslovi kao i pojedini uslovi prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Rondo Monda za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uslovima iste prihvata čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Rondo Monda, a prema uslovima prodaje navedenim u ovim Uslovima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem Rondoshop uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: štampanih propagandnih poruka sa narudžbenicom, telefona sa ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obavezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Rondo Monda na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrovani korisnik Rondoshop internet trgovine
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefona 051/963-688
 1. a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obavezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu lozinku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili upotreba tuđih podataka.
 2. b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno saopštavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obavezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena upotreba tuđe registracije ili korisničkog računa.
 3. c) Za kršenje odredbi Uslova iz ovog poglavlja, Rondo Mondo zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obaveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
 4. d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Rondo Mondo i korisnika kao kupca.
 5. e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
 6. g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Rondo Mondo o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na RONDO MONDO d.o.o., Petra Kočića 47, 78000 Banja Luka), telefaksom na 051/963-430 ili elektronskom poštom na info@rondoshop.ba , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektronske pošte.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršiće mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Rondo Mondo, odnosno Rondoshop zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca Rondo Mondo može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu RONDO MONDO d.o.o., Petra Kočića 47, 78000 Banja Luka,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Rondo Mondo-u, odnosno Rondoshop, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora obavezno nazove na broj telefona 051/963-130 ili se javi na info@rondoshop.ba kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tokom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Rondo Mondo-u iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Rondo Mondo o jednostranom raskidu Ugovora.

 1. II) Uslovi i postupak kupovine

Glavne karakteristike proizvoda, način upotrebe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupovinu prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupovine temeljem elektronske narudžbe dostaviće se na adresu elektronske pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupovinu pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u komvertibilnim markama (KM). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@rondoshop.ba ili na telefonski broj 051/963-688 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupovinu, slobodno nas nazovite na broj 051/963-688 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

III) Dostava i uslovi dostave

 • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupovine proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
 • trošak dostave biće iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
 • trošak dostave na području Bosne i Hercegovine je fiskan i iznosi 10,00 KM bez obzira na težinu, volumen pošiljke ili adresu kupca
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Bosne i Hercegovine je 2-3 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda sa posebnom napomenom
 • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike
 1. IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi upakovani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakovanje pošiljke. Ukoliko pakovanje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije prijem iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakovanja oštećen. Odbijanjem prijem, dostavna služba će pošiljku vratiti Rondo Mondu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektronske ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: 051/963-130
 • na e-mail adresu: info@rondoshop.ba
 • na adresu: RONDO MONDO d.o.o., Petra Kočića 47, 78000 Banja Luka

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe ili pogrešno isporučenoj robu, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Rondo Mondo vrši preuzimanje reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije uticao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda sa novim u cijelosti snosi Rondo Mondo.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini i u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i garanciju, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Rondo Mondo, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

 1. V) Garancija za ispravnost prodanih proizvoda i servis

Proizvodi za koje dajemo garanciju u skladu sa zakonom i garanciju određenu od strane proizvođača imaju garantni list. Pravo na korištenje garancije ostvaruje se uz predočenje računa i garantnog lista. Kupac je dužan čuvati garantni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja garancije. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurana garancija za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja garantnog lista kojim proizvođač garantuje ispravnost proizvoda u toku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja garantnog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u garantnom listu.

Pravo na korištenje garancije ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati garantni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputstvom nije osigurana garancijom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u garantnom listu.

Garancija ne isključuje odgovornost trgovca za materijalne nedostatke proizvoda.

Rok za reklamaciju u slučaju materijalnih nedostatka proizvoda je 1 godina.

 1. VI) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 1. a) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe). Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon potvrde narudžbe, Rondo Mondo na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon prijema uplate u skladu sa predračunom pokreće se postupak isporuke.
 2. b) Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen na računu uključujući i trošak dostave.
 1. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPOVINI

Rondoshop se obavezuje poštovati anonimnost i privatnost korisnika Rondoshop te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uslovima. Rondoshop može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Rondoshop.

Rondoshop će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza i što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja i kvalitetnijeg pružanja svih usluga Rondoshop. Rondoshop prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način upotrebe Rondoshop bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili ličnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Rondoshop prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računara za potrebe sistemse administracije, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Rondoshop će automatski bilježiti podatke o navikama korištenja Rondoshop od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Rondoshop će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

 1. KOMUNIKACIJA RONDOSHOP INTERNET TRGOVINE SA KORISNICIMA

Registracijom dajete saglasnost da vas Rondoshop u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektronske pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu saglasnost.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da prigovor na  kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi prijem prigovora.

Prigovor takođe možete poslati putem pošte na adresu RONDO MONDO d.o.o., Petra Kočića 47, 78000 Banja Luka, ili na e-mail: info@rondoshop.ba ili  telefaks: 051/963-430

Trgovac se obavezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 8 dana od dana zaprimanja prigovora.

U slučaju da se spor ne može riješiti putem pisanog prigovora imate pravo spor rješavati u vansudskom i sudskom postupku, pred nadležnim inspekcijskim organima i organima za arbitražno rješavanje sporova, kao i pred nadležnim sudom.